Recyklace v České republice

Recyklace v České republice

Plasty a jejich ekologické zpracování jsou poslední dobou obrovským tématem. Dopomohla k tomu i širší pozornost, která byla před časem věnovaná objevenému sedmému kontinentu v Tichém oceánu, jenž je již 4x větší než Německo a je celý z plastů.

Recyklace v ČR

O tom, jak umíme recyklovat v Čechách, informuje článek Radia Wave z roku 2019. Podle sebraných dat vzniká v Česku ročně přes 5 milionů tun komunálního odpadu, přičemž na skládkách z něj skončilo ještě v roce 2017 více než 2,25 miliónů tun (45 %) a tato hodnota se příliš nelepší. Přesto se řadíme v třídění odpadu mezi špičky v Evropě. Třídí skoro ¾ obyvatelstva. Jenže problém je zejména v plastech. Například ve Velké Británii je recyklováno pouze 9 % ze všech vyhozených plastů. U nás je toto číslo nejspíš ještě nižší. Čím to je?

Recyklace plastů

Plastové materiály se vyrábí pro různé užití, a proto se liší jejich složení i vlastnosti. Z toho důvodu jich existuje téměř 24 hlavních druhů a více než 5000 komerčních označení. Třídění takto různorodého odpadu je pak velmi náročné, některé způsoby recyklace navíc dále zatěžují životní prostřední a jiné jsou neefektivní nebo příliš drahé. Protože je pak plast vyrobený z ropy, do přírodního koloběhu se již nezařadí a jeho rozklad může trvat i století. Například rozklad plastového kelímku trvá přibližně 70 let (papírová taška se rozloží za 2 měsíce). Největší poptávka bývá po PET láhvích, kterých se v Česku znovu využívá až 8 z 10. Přesto je to jen špička ledovce zpracování plastů. Jak to zlepšit?

Správné třídění plastů

Obaly z plastu jsou tříděny obvykle do tří skupin: PET láhve, duté obaly převážně z HD-PE (polyethylen vysoké hustoty), folie převážně z LD-PE (polyethylen nízké hustoty) a směsi umělých hmot. Duté obaly a folie lze po čištění a rozdělení dále zpracovávat, bohužel se však ve většině případů zhorší vlastnosti materiálu. Separované a druhově čisté folie lze recyklovat na folie silnější.

Označení nejčastějších plastů:

 • 01 PET                 polyethylen-tereftalát
 • 02 PE-HD             polyethylen vysoké hustoty
 • 03 PVC                 polyvinylchlorid
 • 04 PE-LD              polyethylen nízké hustoty
 • 05 PP                    polypropylen
 • 06 PS                    polystyren
 • 07 PBT                  polybutylen-tereftalát a všechny ostatní druhy umělé hmoty (vč. bioplastů)
 • 08 PC                    polykarbonát

Do žlutých kontejnerů lze obvykle dávat jen tyto plasty:

 • 01 PET                 klasické PET lahve
 • 02 a 04                 polyethylen – sáčky, igelit, kelímky
 • 05                         polypropylen – duté obaly, kelímky, obaly od šamponů apod.

Žluté kontejnery jsou tedy primárně určený pro odpady z obalů, ostatní druhy plastů se obvykle nesbírají přes kontejnery. V malém množství je vyhoďte do směsného odpadu, ve větším odevzdejte na sběrný dvůr.

Kompostovatelné plasty s běžným označením 07 lze v případě nápisu „compostable“ (kompostovatelné) dát také do kompostu, ale raději ne do popelnic na bioodpad. Mohli by je z nich vyřadit jako plast.

Některé druhy plastů, jako třeba polyethylenové folie nebo polypropylen ve větších kusech (např. plastový zahradní nábytek, přepravky apod.) vykupují některé sběrny. Musíte je však odevzdat čisté v množství alespoň několika kg.

Pozor, obaly mastné a jinak znečištěné do kontejneru nepatří. Takové obaly je nejprve třeba zbavit mastnoty nebo znečištění.

Do kontejnerů rozhodně nepatří:

 • PVC – polyvinylchlorid – novodurové trubky, podlahové krytiny z PVC, plastové okenní rámy a parapety atd.
 • Plasty z aut, elektrotechniky apod.
 • Pneumatiky a duše, ty odevzdávejte na sběrném dvoře nebo při výměně v servisu.
 • Silikony – náramky na zakázku apod.

Jen třídění plastů nestačí

Z plastů je však recyklováno jen minimum a z toho, jak bylo ukázáno výše, je obvykle k recyklaci využito ještě méně. Nejlepší způsob, který prosazuje také Evropská unie, je tedy nepořizovat si nepotřebné, jednorázové a zbytečné plastové obaly, ke kterým patří právě igelitové sáčky, plastová brčka i plastové příbory, a nahradit je neplastovými variantami. Pokud jsme však nuceni podobnou věc koupit, měli bychom se pokusit o její opakované užití či jí vymyslet další využití, které jí ideálně prodlouží životnost. Z PET lahví lze udělat nádoba na vodu z kohoutku, která je navíc často i kvalitnější a levnější než voda balená. Z kelímků od jogurtu lze udělat třeba květináč a igelitové sáčky lze použít i několikrát. Fantazii se meze nekladou. Obecně však platí, že nejlepší plast je žádný.

Jak recyklovat výrobky ze silikonu?

Silikon, z kterého se vyrábí např. i naše silikonové náramky na zakázku, není materiál, který by se sám rozložil nebo byl kompostovatelný. Nelze ho tedy třídit, ale patří do směsného odpadu.

Silikonový náramek recyklace

Alternativa je tento silikonový náramek na zakázku spálit ho, což byste měli udělat jen v dobře větraném prostoru či na otevřeném ohni. Měli byste se však vždy ujistit, že dodržujete všechny bezpečnostní opatření, abyste zabránili vzniku požáru. Ze silikonu zůstane po spálení jen křemičitý prach.

Další možností je, silikonový náramek rozemlít, smíchat s pojivem a odlít z něj zcela nový předmět.

Výhoda silikonu je však ta, že je na rozdíl od běžného plastu šetrnější k životnímu prostředí, neboť je odolnější a trvanlivější. Silikon je také i inertnější, tj. nereaguje s jinými prvky, s lidským tělem nebo sloučeninami a ani do nich nemůže vylučovat chemické látky. Nehrozí tedy nebezpečí jakéhokoliv zdravotního rizika.

Přejít nahoru